Safety rules during the pandemic

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju staramy się jak najlepiej przygotować Przystań Narie do ponownego, a przede wszystkim bezpiecznego przyjmowania gości. Wdrożyliśmy wszelkie rekomendacje dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa zarówno dla gości jak i personelu.

 1. Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby w nim zameldowane.
 2. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa, higieny i postępowania w czasie trwania pandemii.
 3. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.
 4. Codziennie przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik ma mierzoną temperaturę. Osoba wykazująca jakiekolwiek objawy chorobowe nie może przystąpić do pracy.
 5. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia gościa w przypadku zauważenia objawów chorobowych. Na recepcji dostępny jest bezdotykowy termometr do sprawdzania temperatury gościa w razie wątpliwości.
 6. W trakcie meldowania w recepcji może przebywać tylko jedna osoba.
 7. Blaty recepcji, telefony i terminale płatnicze są regularnie dezynfekowane.
 8. Na recepcji istnieje możliwość zakupu środków bezpieczeństwa tj. maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe.
 9. Klucze do domków oraz piloty do bramy wjazdowej są każdorazowo dezynfekowane.
 10. Przy recepcji dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
 11. Sprzątanie domków odbywa się z zachowaniem szczególnej staranności – oprócz standardowego sprzątania dezynfekowane są wszystkie blaty, klamki i elementy wyposażenia, a dodatkowo każdy domek jest ozonowany.
 12. Sprzęt sportowy każdorazowo jest dezynfekowany.
 13. Strefa zabawy (namiot oraz plac zabaw) z uwagi na przepisy zostaje tymczasowo wyłączona z użytkowania.